Zima Na Ślęży

Zima na Ślęży Jak co roku jest piękna, choć krótka. Nazwa Ślęża pochodzi , nie jak się potocznie sądzi od Ślężan ale od Ślęgów – chmur i mgieł często nawiedzających szczyt Śleży. Takie własnie niskie chmury , duża wilgotność powietrza generuje piękne zjawisko jakim jest sadź. Jest to fotograficzny rejestr zimowego podejścia na szczyt Ślęży. W drodze do szczytu część drogi prowadzi dawnym szlakiem wytyczonym przez niemieckie kręgi przewodnickie – tak więc ścieżka ma z całą pewnością  ponad 70 lat.