Grobowiec

Grobowiec bez imienny. Mimo starań nie udało mi się wówczas dowiedzieć kto tu został pochowany.

Ponad dwadzieścia lat temu w 1993r. w moich wędrówkach po okolicy Ślęży napotkałem stary grobowiec w lesie, otoczony wiekowymi dębami. Mimo starań i poszukiwań nie udało mi się znaleźć informacji jaka osba znalazła swe miejsce wiecznego spoczynku. Z pewnością grobowiec jest z czasów przedwojennych może nawet z początków XX wieku. Jeżeli otaczające go dęby stojące w formie kwadratu są z tamtego czasu to grobowiec może mieć nawet 100- 150 lat . Do dziś zachowały się trzy z czterech wiekowych drzew, szczątki kamiennego mostku na drodze do wsi. Okoliczne wsie to Garncarsko i Strzelce z jednej strony oraz Sobótka zachodnia z drugiej strony.

W ten weekend lub w następny planuję podjąć próbą odszukania starego grobowca i wiekowych dębów, ciekawe czy uda się odnaleźć obiekt znaleziony dwadzieścia kilka lat temu.