Perły Krajobrazu – Opactwo w Krzeszowie cz-1

Stalle opatrzone wspaniałymi rzeźbami chórów anielskich.

Dolny Śląsk jak i cała Polska obfituje w piękne zadbane mniej lub bardziej obiekty sakralne, pamiątki z przeszłości. W ciągu roku odwiedzam różne miejsca kultu religijnego, skanseny, rekonstrukcje i ruiny. Tym wpisem rozpoczynam podróż po najpiękniejszych obiektach jakie udało mi się odwiedzić z aparatem. Na początek Opactwo w Krzeszowie. Najpiękniejszy bodaj zespół klasztorny na Dolnym Śląsku. Jak czytamy w Wikipedii: W roku 1242 księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, ufundowała w Krzeszowie klasztor benedyktynów sprowadzonych z czeskich Opatovic. Jej wnuk Bolko I Surowy, wówczas książę jaworski, w roku 1289 wykupił dobra klasztorne, a w roku 1292 ufundował opactwo cystersów, którzy przybyli z Henrykowa. Klasztor cieszył się poparciem kolejnych panujących w księstwie świdnickim i szybko bogacił. Wzniesiono na obecnym miejscu pierwszy kościół, który stał się miejscem spoczynku książąt świdnickich. Spoczęli tu: Bolko I Surowy, Bolko (zmarły wcześnie syn Bolka I), Bernard świdnicki, Henryk I jaworski, Henryk II świdnicki, Bolko II Mały. Już w 1306 r. napisano pierwszy rocznik klasztorny, a ok. 1350 r. umieszczono w kościele sarkofag księcia Bolka I Surowego. Ciężkie czasy nastały w czasie wojen husyckich, wojny trzydziestoletniej oraz po wojnach śląskich, kiedy te tereny weszły w skład państwa pruskiego. W roku 1810 nastąpiła kasata klasztoru i przejęcie jego dóbr przez państwo. W latach 1919–1940 klasztorem władali benedyktyni przesiedleni z klasztoru w Pradze. 3 września 1940 klasztor przejęły władze III Rzeszy. Benedyktyni zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru. W klasztorze umieszczono m.in. Niemców karpackich, od 5 października 1941 Żydów śląskich przed ich wywiezieniem do obozu Theresienstadt, zimą roku 1944/1945 niemieckich przesiedleńców z Węgier jako gości Führera. Pod koniec wojny w klasztorze zdeponowano zbiory Biblioteki Pruskiej z Berlina. W roku 1945 wieś została przyłączona do Polski. Jej dotychczasowych mieszkańców wysiedlono do Niemiec. W roku 1946 klasztor objęły ss. benedyktynki ze Lwowa.”
Tyle historia teraz zajmiemy się Bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków tego typu na śląsku, odremontowany lśni dziś działami sztuki rzeźbiarskiej, malarskiej i architektonicznej. Wchodząc do Bazyliki ma się wrażenie wstępowania do niebios. Freski na sklepieniach kierują wzrok ku górze a tam wspaniałe dzieła sztuki.
Zapraszam do zwiedzania Perły Architektury w Krzeszowie.