Perły Krajobrazu – Opactwo w Krzeszowie kościół Sw Józefa cz 3

Część trzecia opowieści o Opactwie to najcenniejsze freski autorstwa Michała Willmanna – zawarte w Kościele św. Józefa w Krzeszowie. W zasadzie opowieśc o Michale Willmanie i jego fascynacji imiennikiem Michalem Aniołem Buonarottim.
Poniżej tekst pochodzacy z ksiazeczki „Sanktuarium w Krzeszowie” autorstwa o. Baldwina Ziętary, Krzeszowskiego Cystersy:

Kościół p.w. św. Józefa został zbudowany na miejscu zburzonego kościoła w stylu gotyckim p.w. św. Andrzeja, za rządów opata Bernarda Rosa w latach 1690-1696. Kościół służył do sprawowania Liturgii dla członków Bractwa św. Józefa, którego założycielem był opat B. Rosa.
Pracami przy budowie kościoła kierował Marcin Urban z Lubawki i Michał Klein z Nysy. Kościół zbudowany jest na planie prostokąta. Na fasadzie między pilastrami w niszach, mieszczą się figury Chrystusa, Maryi i św. Józefa. Są one dziełem Schrettera. Długość kościoła wynosi 57,7 m a szerokość 25 m. Nawa główna podzielona jest na pięć przęseł. Po bokach nawy znajdują się kaplice, nad nimi galerie. Wystrój wnętrza to detale w postaci pilastrów zakończonych rzeźbionymi
głowicami. Malowidla na sklepieniu i ścianach są dziełem Michała Willmanna, najwybitniejszego malarza epoki baroku na Śląsku. Wykonał je w latach od 1693 do 1698. Jest to cykl 50-ciu malowideł, przedstawiających genealogię i dzieje św. Rodziny kościoła św. Józefa W koncepcji fresków sklepiennych Willmann naśladował Michała Anioła. Kompozycja ta przypomina malowidła sklepienne z kaplicy Sykstyńskiej pięciu przęsłach malarskich umieścił sceny przedstawiając biblijnych i legendarny przodków Józefa, Maryi i Chrystusa. W prześle pierwszym przedstawiona jest scena, jak Abraham składa ofiarę. Po bokach zaś postacie Dawida i Aarona. W przęśle drugim przedstawionych jest 7 krewnych św. Józefa. W prześle trzecim widzimy Zachariasza, Elżbietę i Jana Chrzciciela. Po bokach Jakub W przęśle czwartym przedstawieni są dziadkowie Maryi: Stolanus i Emere i Jej rodzice, Joachim i Anna. Po bokach: Juda Tadeusz i Jakub Młodszy, W prześle piątym, pośrodku święta Rodzina, po bokach Jakub Starszy i Jan Ewangelista.
Fresk sklepienny nad prezbiterium przedstawia scenę Adoracji Trójcy Świętej. Na ścianach prezbiterium Pokłon Trzech Króli. Ambona w kościele św. Józefa Na sklepieniu nad emporą organową umieszczona jest scena śmierci św. Józefa i wzięcia świętego do nieba.
W kaplicach M. Willmann przedstawił siedem radości i siedem smutków św. Józefa. Do scen radosnych, umieszczonych po stronie zachodniej kościoła, należą: Zaślubiny Józefa z Maryją, Wybór Józefa na opiekuna Zbawiciela, Hold przy narodzinach Jezusa, Odwiedziny, Ofiarowanie w świątyni, Znalezienie Jezusa w świątyni cie Józefa w niebie. Do scen smutków św. Józefa, umiesz po stronie wschodniej kościoła, należą: Zdziwienie Józefa, Poszukiwanie noclegu, Ucieczka do Egiptu, Rzeż niewinnych Dzieciątek, Poszukiwanie zaginionego Jezusa i Śmierć św. Józefa

Tekst pochodzi z książeczki „Sanktuarium w Krzeszowie” wydawnictwa ZET Wrocław  1999