Perły Krajobrazu Klasztor Henrykowski cz-2

Klasztor w Henrykowie powiązany jest z Księgą Henrykowską. To w jego murach powstała. Historia jego budowy nie jest udokumentowana tak dobrze jak Budowa kościoła. Wiadomo napewno że budowę klasztoru rozpoczęto wkrótce po po rozpoczęciu budowy kościoła nie mniej jednak obecny budynek klasztorny pochodzi z XVII wieku. Lata 1682-1689. Wtedy to nastąpiła barokizacja istniejących  obiektów (głownie kościoła) i budowa nowego gmachu klasztoru.Autorem projektu zabudowań klasztornych był Mateusz Kirchberger, nadzorujący także  budowę pobliskiego Klasztoru Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Podjęto próbę dobudowania budynku klasztornego do kościoła , niestety nie udaną. Wprawdzie jest przejście bezpośrednie do wnętrza kościoła z klasztoru nie mniej jednak zaburzyło to formę fasady Kościoła. Wnętrza klasztoru są dziś dostępne do zwiedzania, oczywiście nie całe. W ramach drogi zwiedzania mamy możliwość podziwiać dzieła sztuki i kilka pięknych sal z bogatym wyposażeniem, Sala Purpurowa, Sala dębowa, Piękny Refektarz, Sala Papieska, (obecnie niedostępna ) Co jakiś czas w salach Klasztoru odbywają się Wystawy i różne imprezy. Nieopodal Budynku Klasztoru w dawny domu rybaka w murze byłego opactwa cysterskiego Mieszka  Ksiądz  kardynała senior Henryk Gulbinowicz.
Zachęcam do samodzielnego eksplorowania opactwa w Henrykowie choćby dlatego że w Kościele nie wolno robić zdjęć a to co oczy zobaczą tego nikt nie odbierze, inny powód jest taki że każdy kto znajduje się w takich miejscach dostrzega coś innego.