Perły Krajobrazu Klasztor w Bardzie cz1

Rycina XVIII wieczna przedstawiająca Bardo z Nysą Kłodzką, Góra Kapliczną i mostem.

Bardo jest małą miejscowością z wielką historią, jak wiele dolnośląskich obiektów architektury sakralnej i świeckiej.  Położone u wrót Kotliny Kłodzkiej od wieków stanowi ważny punkt na trasie z Wrocławia do Kłodzka i dalej do Czech, to tędy w starożytności przebiegał Szlak Bursztynowy. Na początek zajmę się bardecką perłą krajobrazu – jest nią Bazylika Mniejsza Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Historia jest burzliwa a zaczyna się w zamierzchłych czasach kiedy to dawni kupcy wędrowali na północ po bursztyn. Położenie Barda przy tym szlaku, także bliskie sąsiedztwo Nysy Kłodzkiej przy dawnej granicy między Śląskiem a Czechami uczyniło z tej miejscowości ważny punkt strategiczny. Już wtedy, często dochodziło do kłótni pomiędzy Czechami a Ślązakami.O wielkim znaczeniu Barda świadczy fakt założenia w tym miejscu warowni przez  Bolesława Chrobrego. Czesi wielokrotnie wszczynali walki o warowny zamek. W roku 1096 Książę Czeski Brzetysław zdobył Bardo. Czesi zbudowali tutaj nowy zamek a w nim prawdopodobnie Kaplicę z, być może, maryjnym wezwaniem. Już w roku 1137 los Barda ponownie związał się z Polską. Papież Hadrian IV w jednym ze swoich dokumentów potwierdza istnienie tutaj zamku, a także przynależność do Biskupstwa Wrocławskiego. W roku 1189 Joannici, uzyskali darowiznę od Wrocławskiego Biskupa Żyrosława. Ich pobyt skończył się w 1208 roku. Odeszli być może wskutek kłótni z tamtejszym Kasztelanem. Na ich miejsce przybyli Augustianie (1210) lecz ich sytuacja szybko uległa zmianie z powodu rozluźnienia dyscypliny zakonnej. Skutkiem tego władze kościelne nakazały opuścić Bardo i tamtejszy kościół i przekazać je Cystersom. Stało się to w roku 1248 i od tego czasu należy liczyć wspaniałe, trwające niemal 600 lat dzieje Cystersów w Bardzie. Historia Barda jest bardzo bogata, przytaczanie wielu faktów mogło by być nudne zatem kilka dat i faktów opisuje poniżej . Mimo że 600 lat trwała historia pisana przez Cystersów, nie była ona różowa i piękna, bywała tragiczna. Cystersi, szybko, bo już 1299 roku nabyli Górę Zamkową w Bardzie. W 1301 roku wykupili okoliczne ziemie od Księcia Bolka I Świdnickiego, co pozwoliło na rozpoczęcie budowy nowego, kamiennego kościoła, który ukończono w 1315 roku, dzięki inicjatywie Opata z Kamieńca – Mikołaja I. Od tego czasu zaczęły się ruchy pielgrzymkowe i Bardo powoli stawało się Sanktuarium pielgrzymkowym. W XIV i XV wieku przybywało coraz więcej pielgrzymów stało się to przyczyną budowy drugiego kościoła. To ewenement na skalę europejską dwa kościoły pielgrzymkowe w małej miejscowości. Wskutek zmiany przynależności Barda z ziem polskich do czeskich  dwa kościoły stanęły obok siebie, jeden dla niemieckich pielgrzymów, drugi – czeski dla słowiańskich pielgrzymów, i w tym znajdowała się cudowna figurka. Czas rozgłosu Barda jako celu pielgrzymek trwał do 1415 roku kiedy to w Pradze na stosie płonie Jan Hus a to rozpoczyna mroczny okres wojen Husyckich. W tym czasie przez Bardo przetaczały się wojska husyckie pięć razy plądrując miasteczko. Już za pierwszym razem Spalili wszystko zatem kolejne najazdy nie mogły bardziej zaszkodzić… Celem ich najazdu miała być miedzy innymi Cudowna Figurka. Wiąże się z tym tragiczna historia: Wczesnym rankiem 3 grudnia 1425 roku, przed bramami Barda pojawiły się oddziały husyckie. Zaczęli od spalenia zabudowań przed kościołami, następnie ruszyli na kościoły. Szukali figurki – bezskutecznie. Bartłomiej – zakonnik w obawie przed profanacją przeniósł cudami słynącą figurkę do Kłodzka, miasta dobrze chronionego przed Husytami. Niestety zarówno on jak i jego brat w wierze Jakuba. Torturami i przemocą próbowali wydobyć informację na temat ukrycia Figurki – bezskutecznie. W zemście zabili dwóch braci a kościoły podpalili.
Historia obfituje w radosne i tragiczne chwile, szczegóły znajdziecie w książeczce Marka Sikorskiego Sekrety Sanktuarium w Bardzie.