Perły Krajobrazu Klasztor w Bardzie cz2

Narodzenie Pańskie – kim jest ten chłopczyk?

Bardzka Bazylika ma bardzo bogata historię. Jak to bywa w takich miejscach nie tylko świątynia warta jest zwiedzenia ale i  obiekty w sąsiedztwie Kościoła. W przypadku Barda jest kilka takich miejsc. Dziś zajmę się Budynkiem klasztornym w którym znajduje się Muzeum sztuki sakralnej. Powstało ono w 1967 r., a jego twórcą był O. Stanisław Golec, przy współudziale zespołu konserwatorów. Bogate zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego – w sumie ponad 1000 eksponatów – umieszczono w głównym skrzydle klasztoru na parterze, klatce schodowej oraz na pierwszym piętrze. Mimo że byłe w Muzeum kilka razy, zawsze chętnie powracam, każdorazowo dostrzegając coś „nowego”, czego nie zarejestrowałem  wcześniej. Udogodnieniem dla zwiedzających jest audio przewodnik umożliwiający poznawanie eksponatów prezentowanych w muzeum.W dziale malarstwa przeważają obrazy barokowe, zwłaszcza z XVIII wieku  Warto też zwrócić uwagę na kolekcję portretów opatów – dobrodziejów kościoła bardzkiego. W dziale rzeźby znajduje się zbiór bardzkich figurek Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz ponad 60 innych rzeźb barokowych i rokokowych różnego typu, a także ludowych świątków, niezwykle cennym zespołem zabytków są argentaria kościelne. W muzeum wiele jest też  innych wyrobów złotniczych, a także zabytkowych kap, ornatów i różnych pamiątek historycznych, związanych z tutejszym wielowiekowym kultem religijnym. Interesująca jest również kolekcja portretów opatów kamienieckich oraz obrazów i rycin z wizerunkiem Barda.
Teraz zapraszam do przejścia korytarzami, muzeum.