Perły Krajobrazu Kaplica w Sulistrowiczkach

Kaplica Najświętszej Maryi Panny Dobrej Rady w Sulistrowiczkach od lat jest istotnym elementem życia duchowego mieszkańców i gości urokliwej wsi pod Ślężą. Historia tego pięknego obiektu nie jest długa, wszytko zaczęło się w 1992 roku kiedy to proboszcz parafii w Sulistrowicach, ks Ryszard Staszak zainicjował budowę Kaplicy w Sulistrowiczkach. W 1993 Roku, wiosną zakupiono teren pod budowę, już w Sierpniu tego roku Biskup Józef Pazdur poświęcił krzyż i plac pod budowę kaplicy jako wotum 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To własnie jego Eminencji Biskupowi Józefowi zawdzięczamy ten piękny obiekt. Oczywiście nie mniej ważną rolę pełnił i pełni do dzisiaj ksiądz Prałat Ryszard Staszak. W dniu 7.05.2000 ks. kardynał Henryk Gulbinowicz konsekrował kaplicę jako wotum Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i 1000-lecia biskupstwa wrocławskiego. Od tego czasu krok po kroku tworzy się Ślężańskie Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. 20 maja 2017 r. o godz. 11.00, w dniu jubileuszu 45. rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Ryszarda Staszaka, dekretem metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego ogłoszone zostało wyniesienie kaplicy w Sulistrowiczkach do rangi sanktuarium. W ten sposób w czasie 25 lat powstało nowe Dolnośląskie Sanktuarium Maryjne.
Kaplica przez lata ubogacana w różne atrybuty sanktuaryjne, dziś stanowi istną perłę w ślężańskim krajobrazie. Jest zręcznie wpleciona w historię Góry Ślęży. „
Ołtarz główny granitowy z relikwiami z kamieniem z Wieczernika. Płyta ołtarzowa spoczywa na grzbietach dwóch niedźwiedzi i nawiązuje do kultu żyjących tu plemion pogańskich, jako symbol siły i potęgi Boga. Nastawa ołtarzowa z drewna lipowego przedstawia Różdżkę Jessego – czyli ród z którego wywodzi się Maryja. Krzyż ołtarzowy wspiera się na kamiennym mnichu (rzeźba kultyczna), również ambonka (wsparta na grzybie kultycznym). Na emporze wokół świątyni znajduje się fryz rzeźbiarski przedstawiający ewangeliczny obraz Pana Jezusa błogosławiącego dzieci, następnie Gody w Kanie Galilejskiej oraz 15 Tajemnic Różańca Świętego i herby Ojca św. Jana Pawła II, ks. arcybiskupa metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego, a także herb biskupa pomocniczego Józefa Pazdura, – herbów było więcej, były Herby Kard, Henryka Gulbinowicza, Papieża Benedykta XIV. Bardzo oryginalna i bogata więźba dachowa w kształcie gwiazdy siedmioramiennej oraz sklepienie nawiązują do siedmiu darów Ducha Świętego. Tej tematyce poświęcone są również witraże autorstwa Marii Gostylii Pachuckiej, przedstawiające gołębicę, oraz unikatowe kwiaty z pobliskiej łąki sulistrowickiej. Na szczycie zwieńczenia umieszczono portrety św. Maksymiliana Kolbego, św, Alberta Chmielowskiego, św. Edyty Stein, św. Faustyny Kowalskiej, św. Ojca Pio, św. Matki Teresy z Kalkuty i Sługę Bożego Ojca św. Jana Pawła II.

Ja od wielu lat jestem weekendowym parafianinem Kaplicy i dokumentuję ważne momenty w miarę swych możliwości Poniżej w galerii umieszczam duży zbiór zdjęć obrazujący kolejne etapy tworzenia sie sanktuarium Maryjnego w Sulistrowiczkach. Jest to cudowne miejsce zawsze otwarte wraz z Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej stanowi ważny punkt na trasie ślężanskich szlaków. Jeśli nie byliscie w tym miejscu – odwiedźcie je konieczne, jeśli byliście myśle ze nie trzeba zachęcać.