Zatrzymane w czasie – Skansen w Dziekanowicach

Skansen w Dziekanowicach jednym z największych skansenów w Polsce, jednocześnie jest jednym z najbogatszych w zabytki Muzeów na otwartej przestrzeni. W tym miejscu byłem już 20 lat temu, zwiedzałem skansen z zapałem, fotografowałem wnętrza które dzisiaj są często już niedostępne, to były początki działalności tego skansenu. Muzeum Piastów na Lednicy – bo tak się nazywa cały kompleks otwartego Muzeum, ma pod swoją pieczą Kilka oddziałów: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Park Etnograficzny, Giecz, Grzybowo, Ostrów Radzimski i Punkt Etnograficzny w Rogierówku

Dzisiaj Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to centralne muzeum typu skansenowskiego w Wielkopolsce, dzięki któremu możemy posiąść wyobrażenie jak dawniej wyglądała  wieś wielkopolska i czym różniła się od wsi w innych regionach naszego kraju. Zwiedzając obiekty skansenu zawsze podziwiam ilość detali zgromadzonych w poszczególnych lokacjach. Z wielka dbałością – pracownicy prezentują, opowiadają, zachęcają do uważnego zwiedzania. A jest co zwiedzać , już na początku po lewej stronie znajdziemy piękną kuźnię ze Skrzetuszewa z kompletnym wyposażeniem  na szczególna uwagę zasługuje piękne kowadło ozdobione ornamentem roślinnym i opatrzone datą 1839. Dalej dojdziemy do Chałupy komornika z Godziesz Wielkich, z roku 1895, Choć mała znajduje się w jej obrębie pomieszczenie dla kozy. W kuchni podłoga z ubitej gliny i piękny otwarty piec… dalej karczma, z Sokołowa Budzyńskiego, której funkcja nie ograniczała się do jadła tylko – oprócz napojów i drobnych towarów kolonialnych w karczmie sprzedawano tez naftę, w wydzielonym w sieni kantorku. Z karczmy niedaleko już do kościoła. Świetnie zachowany kościół z Wartkowic, jego wyposażenie również zachwyca bogactwem detali… Dalej krzyż przydrożny, nazywany Bożą męką, dalej wiatraki, prześliczna kapliczka z ciekawą historią,..
Zwiedzanie może zająć nawet cztery godziny, zwłaszcza ze panie ,które pilnują i opowiadają historie z Wielkopolskich wsi

W poniższej galerii umieściłem zdjęcia wykonane tylko w Skansenie, więcej zdjęć z kompleksu pokaże przy okazji opisu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, tymczasem zapraszam do zwiedzania