Zatrzymane w czasie – Skansen w Olsztynku

Latem w 1996 roku byliśmy na wakacjach na Warmii i wtedy Przy okazji bytności w tamtym rejonie zwiedziliśmy skansen Olsztynku. Jak się dowiedziałem po czasie w muzeum budownictwa ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku należy poza Skandynawią do najstarszych w Europie placówek muzealnych na wolnym powietrzu. Budowę rozpoczęto w  w 1909 roku na skraju ogrodu zoologicznego w Królewcu gdzie z terenu ówczesnych Prus Wschodnich zgromadzono 20 obiektów architektury Ludowej i dwa obiekty archeologiczne. Niewielki teren skansenu umożliwiający jego dalszy rozwój w Królewcu oraz zamierzenie podniesienia turystycznej atrakcyjności Olsztynka miejsca okazałego zespołu pomnikowego Tannenberg mauzoleum Hindenburga sprawiły że władze prowincji wschodniopruskiej zdecydowały o przeniesieniu muzeum do Olsztynka. Prace translokacyjne i montażowe realizowano w latach 1938 – 1942. Nie udało się przenieść  wszystkich obiektów nie wszystkie przetrwały do naszych czasów i działań wojennych. Po wojnie bezpośrednio opiekę nad zespołem muzealnej zabudowy sprawował wojewódzki konserwator zabytków w Olsztynie wykonywano niezbędne pracę zabezpieczające i remontowo konserwatorskie a pod koniec lat 50 przystąpiono do przenoszenia kolejnych obiektów budownictwa ludowego w 1962 roku utworzono Park Etnograficzny funkcjonujący jako oddział muzeum w Olsztynie k w 1969 roku przekształcono go w autonomiczną placówkę pod nazwą muzeum budownictwa ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. W 1985 r włączono do MBP dwa budynki muzealne na terenie zespołu staro Miejskiego Olsztynka tak zwany dom Mrągowiusza oraz wody w odbudowanym na cele muzealne dawnym kościele parafialnym No tyle Można by powiedzieć o historii obecnie mu zeum dysponuje terenem com obszarze blisko 60 hektarów zbliżonym jest fizjograficzne do warmińsko-mazurskiego środowiska naturalnego jest pięknie rzeźbionym z krajem pięknie rzeźbionym z krajem przepływa rzeka Jemiołów k jest oczko wodne są owady leśne i bagienne pola uprawne łąki kośne i pastwiska wraz ze stosunkowo luźnym skomponowano nowo i dużą ilością zieleni stanowi swoisty Uroczysko interesujący zespół kulturowo przyrodniczy Prace translokacyjny i montażowe realizowano w latach 1938 1942 się przenieść z konta wszystkich obiektów nie wszystkie przetrwały do naszych czasów nie działań wojennych bezpośrednio opiekę nad zespołem muzealnej zabudowy sprawował wojewódzki konserwator zabytków w Olsztynie wykonywano niezbędne pracę zabezpieczające i remontowo konserwatorskie a pod koniec lat 50 przystąpiono do przenoszenia kolejnych obiektów budownictwa ludowego 960 drugim roku utworzono Park Etnograficzny funkcjonujący jako oddział muzeum w Olsztynie k w 1969 roku przekształcono go w autonomiczną placówkę pod nazwą muzeum budownictwa ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku 1985 r włączono do MBP dwa budynki muzealne na terenie zespołu strona Miejskiego Olsztynka tak zwany dom Mrągowiusza oraz wody w odbudowanym na cele muzealne dawnym kościele parafialnym No tyle Można by powiedzieć o historii obecnie muzeum dysponuje terenem com obszarze blisko 60 hektarów zbliżonym jest fizjograficzne do warmińsko-mazurskiego środowiska naturalnego jest pięknie rzeźbionym skrajem  przepływa rzeka Jemiołówka, jest oczko wodne są owady leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska wraz ze stosunkowo luźno skomponowano i dużą ilością zieleni stanowi swoisty uroczy i interesujący zespół kulturowo przyrodniczy

Obecność zwierząt hodowlanych i ptactwa domowego ożywiają skansen zbliżając gody naturalnego środowiska wiejskiego My niestety nie widzieliśmy zbyt wiele zwierząt Może to kwestia pory roku a może akurat wtedy zwierząt tam po prostu nie był zgromadzono 56 obiektów budownictwa ludowego i małej małej architektury w tym 12 ze zbiorów królewieckich z terenu Warmii Mazur i Powiśla, Barcji,  Natagni , Sambii, i  Małej Litwy prezentują różne funkcje mieszkalne gospodarcze przemysłowe Usługowe i sakralne zróżnicowane konstrukcję i formy architektoniczne ukazują w pewnym stopniu występujące różnicowanie etniczne w Prusach Wschodnich zwiedzającym udostępnione są między innymi powiślańskie mazurskie i warmińskie wnętrza mieszkalne kościół Ewangelicki z Rychnowa, olejarnia Szkolna Izba Szkolna w Chałupie z Burdajn, lamus z Drogosz remiza strażacka z Giedajt, Kuźnia z Bielicy garncarnia i Wozownia z Tomaszkowa, wiatrak holenderski z Dobrocina a także czasowe ekspozycję prezentujące problematykę tradycyjnych rzemiosł, współczesnej sztuki ludowej, rękodzielniczej. Wg tekstu Tadeusza Kufla

Posumowując Skansen Ciekawy choć nie tak bogaty jak Skansen w Dzieknowicach. Warto jednak go odwiedzić i poznawać nasza historię, Zapraszam do zwiedzania.