Perły Krajobrazu Lądek zdrój

W Styczniu bieżącego roku byłem w sanatorium w Lądku Zdrój. Było to dla mnie duże przeżycie i ciekawe doświadczenie. Miałem okazje miałem zwiedzić to piękne miasteczko, zagubione wśród gór. Wiele zabytków jest bardzo dobrze zachowanych ale są też obiekty zaniedbane jak to w dzisiejszych czasach. Brakuje pieniędzy na remonty bieżące. Wśród wszystkich tych budynków i obiektów bez wątpienia najpiękniejszy jest kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Z tego kościoła też pochodzi najwięcej zdjęć. Poniżej krótka historia miasta i Swiatyni spisana na planszy wewnątrz kościoła

Pierwsza wzmianka o Lądku Zdroju – jako mieście należącym do królestwa czeskiego – pochodzi z 1325 r. Przypuszcza się, że prawa miejskie Lądek uzyskał wcześniej, miedzy rokiem 1278 a 1290, bya może w 1284 r.; a pierwsza informacja o wykorzystaniu tutejszych wód pochodzi z 1241 r. stąd Lądek Zdrój uznawany jest za najstarsze uzdrowisko w Polsce.
Przy ul Kościelnej wznosi się obecny kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny który powstał datach 1688 1692 Od północy, po 1804 roku dostawiono nową zakrystię ze skarbcem i nowym wejściem do prezbiterium do 1815 r posuniętym ku wschodowi zakrystię i skarbczyk. Kościół orientowany typu salowego z zakończonym półkoliście prezbiterium. Wnętrze pod sklepieniem kolebkowym, na pasach z lunetami prezentuje typowy późny barok, pełen jednak światła. Jego wyposażenie jest oryginalne z wyjątkiem ławek przeniesionych z dawnego kościoła ewangelickiego. Z pierwotnych fresków pokrywających całą płaszczyznę między pilastrami zachowały się jedynie 4 z 14. Poszczególne sceny przedstawiają epizody życia Jezusa. Warto zwrócić uwagę na scenę hołdu pasterzy, (zaciekawia strój klęczącego pastucha) namalowaną prawdopodobnie przez słynnego Karola Pankwarta.
Ołtarz główny wykonany był pierwotnie około 1791 roku przez Ignacego Klara (Michał Ignacy Klar młodszy) a zastąpiony nowym w 1901 roku przez Augusta Kleina. Nad główną kondygnacją ołtarzowa górna rozbudowana grupa Świętej Trójcy.

Znajdujące się na granicy z nawą ukrzyżowanie, jest wybitnym dziełem Michała Klara (Michał Klar starszy) jedynym przez niego sygnowanym, z pierwszej połowy XVIII wieku. U stóp Krzyża dodana przez Ignacego Klara postać Marii Magdaleny, zaś naprzeciw na zwieńczeniu ambony Chrystus miłosierny (również tego artysty)

Przed pierwszymi pilastrami prezbiterium interesująca scena Rodzina Pańska , odpowiada temu przed drugimi pilastrami scena z Janem Chrzcicielem pustelnikiem i matką trzymającą Pismo Święte. Pod tęczą znajdują się czterej ewangeliści – z okresu powstania fresków. W nawie stoją dalsze postacie Ignacego Klara, bliżej Miłosiernego Chrystusa święty Franciszek Salezy z klęczącą świętą Klarą, bliżej krucyfiksu św Karol Boromeusz, dalej po stronie ambony św Franciszek Ksawery, nad bocznym wyjściem Święty Ignacy Loyola. Pod nim na wsporniku złocista Arka kościoła na wzburzonym morzu, pod nim na wsporniku barokowy konfesjonał i ambona są też praca mi tego rzeźbiarza w 1779 roku. Jego albo któregoś z synów jest kamienny Relief upadku pod krzyżem w bocznej kruchcie i ukrzyżowanie w głównej. Na prawo od ołtarza soborowego stoi chrzcielnica z ciemno szarą czaszą i marmurowym trzonem wykonana z tak zwanej zielonej Marianny z pod Stronia Śląskiego. Organy stworzył w 1909 roku Lądczanin Jung, restaurował Józef Lux Ich obudowa i parapet chóru to prac z XVII i XIX wieku.