Perły krajobrazu – Bardzka Kalwaria i Góra Różańcowa

             Jest to ciąg dalszy mojej opowieści o Bardzie. Jest ono uważane za skarbnicę przełomu Nysy Kłodzkiej. W tym wpisie przedstawiał będę dwie Kalwarie a dokładniej Kalwarię na górze kaplicznej i zespół kaplic na górze Różańcowej. Oba założenia są historyczne, oba mają długą historię. Na górę Kapliczna wchodziłem w 1995 roku więc 2 lata przed pamiętną powodzią w 1997 roku, wtedy też jesienią zdobywałem szczyt kapliczne go wzgórza.

Druga galeria do rejestru fotograficzny z 2002 roku. Wtedy to zdecydowałem się dokumentować zespół kaplic na Górze Różańcowej tak więc wraz z wpisem o Bazylice Bardzkiej Kompletuję opis tego pięknego miejsca. Zapraszam zatem na wycieczki na dwie Góry w okolicy Barda.

Poniżej kilka słów historii znalezionej w internecie…

 

          „W latach 1902–1904 ówczesny przeor klasztoru redemptorystów Xawery Franz wykupił z rąk prywatnych właścicieli dość znaczny obszar (łatwo dostępny nawet dla ludzi starszych i chorych) i razem inż. drogowym Pawła Kastnerem wytyczył tam alejkę o szerokości 5 m i długości 1740 m, obsadzając ją lipami i klonami. Prace rozpoczęte w 1905 roku trwały aż do roku 1936, w ich trakcie zdarzały się przerwy i trudności, wynikające np. z I wojny światowej. Projekt kilku pierwszych kaplic wykonał znany niemiecki architekt Ludwig Schneider, twórca wielu kościołów na terenie Dolnego i Górnego Śląska.” ~ Wikipedia 

          „Na wzniesieniu prudniczanin Adam Rupprich po powrocie z Rzymu jako zakonnik III Zakonu św. Franciszka postanowił zostać pustelnikiem, a za siedzibę wybrał wzgórze należącej do burmistrza Sternemanna, na którym w XVIII wieku wybudował pustelnię. W miejscu pustelni zwanym już oficjalnie Górą Kapliczną w 1751 r. Paweł Weidinger, spełniając życzenie ojca, wybudował murowaną kaplicę pw.św. Onufrego. W 1753 r. postawiono murowaną pustelnię, stanowiąca zalążek klasztoru Kapucynów. Wzgórze zyskiwało religijną popularność wśród wiernych z okolicznych miejscowości. Sława pustelni rosła, jeszcze w XVIII w. powstało tu sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, odwiedzanej licznie przez okoliczną ludność z Prus i Austrii był tu m.in. biskup wrocławski Filip Schaffgotsch. Po sekularyzacjizakonów w państwie pruskim w 1819 roku władze kościelne urządziły w byłym klasztorze zakład karno-poprawczy dla księży. W 1893 roku na zboczu góry wybudowano ceglaną wieżę ciśnień przyozdobioną herbem z Prudnika z datą budowy, a na szczycie Kaplicznej Góry wybudowano budynek wodociągowy, posiadający pokaźnych rozmiarów zbiornik wodny. Obie nieużytkowane budowle zachowały się do obecnych czasów. W 1945 r. o wzgórze toczyły się zacięte walki niemiecko-radzieckie. Wzgórza bronił Wehrmacht wzmocniony kompanią złożoną z Volkssturmu, policji i żandarmerii. Po II wojnie światowej zabudowania na wzniesieniu doprowadzono do całkowitej ruiny. Zabudowania zostały uszkodzone wskutek ostrzału artyleryjskiego w 1945 roku, a następnie dewastowane przez wojsko z pobliskiego poligonu i okolicznych mieszkańców. W obecnym czasie na obszarze wzniesienia można znaleźć resztki murów budynków i dawnych kapliczek.” ~ Wikipedia

 

Zespół Kapliczny na Górze Różańcowej

 

Kalwaria na Górze Kaplicznej