“Perły krajobrazu – Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

Strzegom prastara miejscowość pomiędzy Jaworem a Świdnicą Słynie dziś z pobliskich kamieniołomów granitu a tak naprawdę z ogromnego gotyckiego kościoła Jakim jest Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

Widoczna od wielu kilometrów zawsze budzi mój podziw i defekt wiele razy przejeżdżałem przez niego aż w końcu któregoś razu Zatrzymałem się i pełen podziwu obejrzałem dzieło średniowiecznych mistrzów Nie będę się rozpisywał na temat historii tej świątyni posłużę się informacją z Wikipedii

W okresie wypraw krzyżowych na terenie Królestwa Jerozolimskiego powstał rycerski zakon Templariuszy, oraz zakony szpitalne, późniejsi Joannici i Krzyżacy. Po upadku krucjat zakony te prowadziły szeroką działalność misyjną na terenie Europy. Joannici prowadzili szeroką działalność budowlaną, w przypadku ziem polskich wznieśli szereg kościołów, poczynając od kościoła w Zagości w Małopolsce z drugiej połowy XII w. Z Joannitami wiążą się też kościoły na terenie Wielkopolski – św. Jana na Komandorii w Poznaniu z końca XII w. i św. Bartłomieja w Objezierzu z początku XIII w., oba później przebudowane. Na terenie Śląska wznieśli kościoły w Złotoryi (XIII-XIV w.) oraz kościół w Strzegomiu. W roku 1180Joannici otrzymali Strzegom, lokowany w 1242 r. Istniał w tej miejscowości kościół św. Andrzeja, zniszczony przez Mongołów podczas najazdu na Śląsk w 1241 r. Zanim powstał obecny kościół, wznieśli w XIII wieku mniejszy obiekt. Ostatecznie na początku XIV stulecia zakon zdecydował wznieść nowy, wielki (długości ok. 80 m) kościół z łamanego granitu, bazaltu oraz piaskowca użytego do elementów dekoracyjnych (portale, wsporniki). Do powstania kościoła, finansując jego budowę, przyczynili się zarówno książęta świdniccy, jak i strzegomscy mieszczanie. Budowa kościoła trwała długo – zasadniczy zrąb świątyni powstał w l. 1250-1390, prace ukończono dopiero w początkach XVI w. W 1718 świątynię nawiedził pożar. Dnia 15 września 2002 papież Jan Paweł II wydał bullę na mocy której parafia strzegomska otrzymała godność bazyliki mniejszej. Dnia 13 kwietnia 2017 biskup Ignacy Dec ustanowił przy bazylice strzegomskiej kapitułę kolegiacką, a samą bazylikę ustanowił Kolegiatą. Jest to jedyna w diecezji świdnickiej bazylika kolegiacka

By wikipedia : Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu