Zatrzymane w czasie – Skansen w Dziekanowicach

Skansen w Dziekanowicach jednym z największych skansenów w Polsce, jednocześnie jest jednym z najbogatszych w zabytki Muzeów na otwartej przestrzeni. W tym miejscu byłem już 20 lat temu, zwiedzałem skansen z zapałem, fotografowałem wnętrza które dzisiaj są często już niedostępne, to były początki działalności tego skansenu. Muzeum Piastów na Lednicy – […]